[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Hitausmomentti [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa, [#] massakeskipiste
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki hitausmomentin laskemisesta

Lasketaan R-säteisen pallon hitausmomentti keskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen, kun massatiheys on vakio r = 1.

Sijaitkoon kolmiulotteinen xyz-koordinaatisto siten, että origo on pallon keskipisteessä. Kiertoakseli olkoon z-akseli. Pallo jaetaan edellä kuvatulla tavalla pikku osiin ja näistä kerätään yhteen ne, joilla on sama etäisyys kiertoakselista. Yhteen kuuluvat osat muodostavat lieriökuoria akselina z-akseli. Jos etäisyys akselista on r, on lieriön korkeus Pythagoraan mukaan 2 V~ --------
 R2 - r2 ja pohjan säde luonnollisesti r. Jos lieriökuoren paksuus on Dr, on kuoren tilavuus (eli massa, koska r = 1) likimain 2pr 2 V~ --2----2
 R  - r Dr.

Jakamalla pallo n lieriökuoreen, muodostamalla jokaisen hitausmomentti ja laskemalla yhteen saadaan Riemannin summa, joka approksimoi pallon hitausmomenttia:

 sum n

 k=1r2
k . 2prk 2 V~ --------
 R2 - r2k Drk.

Jakoa tihennettäessä, so. kuoria ohennettaessa, jolloin niiden lukumäärä kasvaa, tämä lähestyy integraalia

J = 4p integral R

 0r3 V~ --------
 R2 - r2 dr,

mikä siis antaa pallon hitausmomentin.

Integraali voidaan laskea tekemällä sijoitus t = V~ -------
 R2 - r2, jolloin dt = -  r
 V~ -2----2-
 R - r dr ja uudet rajat ovat t = R, t = 0. Integraali saa seuraavan muodon ja voidaan laskea:

J = 4p integral 0

 R - (R2 - t2)t2 dt = -4p/ 0
R(1R2t3 - 1t5)
 3    5 = 8-
15pR5.

Hitausmomentti lausutaan yleensä kappaleen kokonaismassan avulla. Koska massatiheys = 1, on kokonaismassa sama kuin tilavuus: m = 4
3pR3. Tällöin pallon hitausmomentti voidaan kirjoittaa

J = 2
5mR2.

Tämä vastaa tilannetta, jossa pallon massa on keskittynyt yhteen pisteeseen etäisyydelle V~ 2-
  5 R. Tätä etäisyyttä sanotaan pallon hitaussäteeksi.

  [#] pallo
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] lieriö
[#] Pythagoraan lause
[#] pohja (lieriön)
[#] Riemannin summa
[#] määrätty integraali
[#] integrointi (sijoitus)
[#] pallo (tilavuus)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12