[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integroimistekniikkaa [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] integraalifunktio, [#] määrätty integraali, [#] derivointisäännöt
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sijoitusmenettely

Annetun funktion integraalifunktiota laskettaessa funktiota pyritään muuntamaan siten, että tulos voidaan tunnistaa jonkin alkeisfunktion derivaataksi. Usein muuntaminen joudutaan tekemään useassa vaiheessa.

Tärkein menettely on sopivan sijoituksen tekeminen integraaliin. Kyseessä voi olla integraalifunktion etsiminen, jolloin integroimismuuttuja vaihdetaan toiseksi, tai määrätyn integraalin laskeminen, jolloin lisäksi muunnetaan rajat. Menettely pohjautuu yhdistetyn funktion derivoimissääntöön. Sijoitusmenettely on seuraava:

Olkoon laskettavana integraali  integral f(x) dx tai  integral b
 af(x) dx.

Valitaan uusi muuttuja t, jota sitoo vanhaan muuttujaan x yhtälö x = g(t). Tässä funktio g valitaan päämääränä saada integraali yksinkertaistumaan. Derivoimalla saadaan

dx-
dt = g'(t) eli dx = g'(t) dt,

missä derivaattasymbolia dx-
dt on käsitelty ikäänkuin se olisi osamäärä. Jos kyseessä on määrätty integraali, ratkaistaan lisäksi muuttujalle t rajat a ja b yhtälöistä a = g(a) ja b = g(b).

Sijoitetaan tulokset integraaliin:

 integral f(x) dx =  integral f(g(t))g'(t) dt tai  integral  b

 af(x) dx =  integral  b

 af(g(t))g'(t) dt.

Sijoitus voidaan aivan yhtä hyvin tehdä uuden muuttujan t suhteen ratkaistuista muodoista, mikäli tämä on helpompaa: t = h(x), dt = h'(x) dx, a = h(a), b = h(b).

  [#] integraalifunktio
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] määrätty integraali
[#] derivaatta (yhdistetyn funktion)
[#] yhtälö

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12