[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Käyrän kuperuus [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat, [#] maksimit ja minimit
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Käyrän kuperuus

Samaan tapaan kuin ensimmäinen derivaatta kuvaa reaalifunktion kuvaajan nousemista tai laskemista, kuvaa toinen derivaatta kuvaajan kaartumisen suuntaa eli kuperuutta.

Jos funktion f toinen derivaatta on pisteessä x0 positiivinen, f''(x0) > 0, niin ensimmäinen derivaatta f' on kasvava funktio tämän pisteen ympäristössä, ts. käyrän tangentin kulmakerroin kasvaa. Tämä merkitsee, että kuljettaessa kuvaajaa pitkin kasvavan argumentin suuntaan kuvaaja kaartuu vasemmalle. Käyrän sanotaan tällöin olevan kupera alaspäin.

Vastaavasti jos f''(x0) < 0, niin käyrä kaartuu oikealle eli on kupera ylöspäin.

  [#] derivaatta
[#] funktio (reaali-)
[#] kuvaaja
[#] derivaatta (toinen)
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] käyrä (taso-)
[#] tangentti (suora)
[#] kulmakerroin

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12