[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Alkeisfunktioiden derivaatat [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta, [#] derivointisäännöt
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] eksponenttifunktio, [#] logaritmifunktio, [#] trigonometriset funktiot, [#] arcus-funktiot, [#] hyperbelifunktiot, [#] area-funktiot, [#] integraalifunktio
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Luettelo derivaatoista

Seuraava luettelo on siinä määrin keskeinen, että sen hyvä hallinta kuuluu matematiikan opintojen kulmakiviin. Samat kaavat tulevat käyttöön myös integroimiskaavoina, jolloin ne on luettava oikealta vasemmalle.

D xa = axa-1, a (- R,
    
D ex = ex, D ln x = 1-
x,
    
D sin x = cos x, D arcsin x = V~ --1----
 1 - x2,
    
D cos x = - sin x, D arccos x = ----1----
 V~ 1---x2-,
    
D tan x =  1
---2--
cos x = 1 + tan2x, D arctan x=  1
-----2-
1 + x,
    
D cot x = - 1
---2--
sin x = -1 - cot2x, D arccot x = - 1
-----2-
1 + x,
    
D sinh x = cosh x, D arsinh x =   1
 V~ -------
 x2 + 1,
    
D cosh x= sinh x, D arcosh x= V~ --1----
 x2 - 1,
    
D tanh x= --1----
cosh2x = 1 - tanh2x, D artanh x= ---1---
1 - x2,
    
D coth x= ----1---
sinh2 x = 1 - coth2x, D arcoth x= ---1---
1 - x2.

  [#] alkeisfunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12