[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Funktiokäsite [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] joukko-oppi
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Funktion kuvaaja

Olkoot A ja B reaalilukujoukon osajoukkoja. Funktion f : A --> B kuvaaja muodostuu niistä xy-tason pisteistä, joiden koordinaatit toteuttavat yhtälön y = f(x), x  (- A.

Koska jokaista x  (- A vastaa yksi funktion arvo, sijaitsee jokaisella y-akselin suuntaisella suoralla (joukon A kohdalla) täsmälleen yksi kuvaajan piste. Jos funktio f on jatkuva, muodostuu kuvaajasta yhtenäinen käyrä. Samalla tavoin voidaan muodostaa kahden reaalimuuttujan funktion kuvaaja: ne xyz-avaruuden pisteet, jotka toteuttavat yhtälön z = f(x, y). Jos funktio on jatkuva, kyseessä on kolmiulotteisen avaruuden pinta.

  [#] joukko
[#] reaaliluku
[#] osajoukko
[#] koordinaatisto (xy-)
[#] koordinaatti
[#] jatkuvuus
[#] käyrä (taso-)
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] pinta
[#] pinta (toisen asteen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12