[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Maksimit ja minimit [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] funktion jatkuvuus, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot

Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f'(x0) > 0, niin funktion tangentti tässä pisteessä on nouseva ja funktio siis on aidosti kasvava pisteen kohdalla: jos riittävän pienessä pisteen x0 ympäristössä on x1 < x0 < x2, niin f(x1) < f(x0) < f(x2). (Varovaisuus on tarpeen: Tämä ei ole sama kuin funktion kasvavuus kyseisessä ympäristössä. Hyvä — mutta hieman vaikea — esimerkki on kaikkialla derivoituva funktio f(x) = x + 2x2 sin(1/x), f(0) = 0 pisteessä x0 = 0.)

Vastaavasti jos derivaatta on negatiivinen, f'(x0) < 0, niin funktio on kohdassa x0 aidosti vähenevä. Funktiolla f sanotaan olevan paikallinen maksimi pisteessä x0, jos funktion arvo f(x0) on suurempi kuin sen arvot pisteen x0 välittömässä ympäristössä. Vastaavasti määritellään paikallinen minimi.

Paikallista maksimia ja minimiä kutsutaan funktion paikallisiksi ääriarvoiksi; vastaava muuttujan arvo x0 on ääriarvokohta.

Jos funktio f on ääriarvokohdassa x0 derivoituva (mitä sen ei tarvitse olla, esim. f(x) = |x| origossa), on sen derivaatta välttämättä = 0. Jos derivaatta nimittäin olisi > 0 tai < 0, olisi funktio edellä sanotun mukaan aidosti kasvava tai vähenevä pisteen ympäristössä eikä kyseessä olisikaan ääriarvo.

Ääriarvokohdassa derivoituvan funktion kuvaajalla on siis vaakasuora tangentti. Tangentti voi olla vaakasuora muuallakin kuin ääriarvokohdassa, kuten alla oleva kuva osoittaa. Yhtälö f'(x) = 0 antaa siis derivoituvalle funktiolle mahdolliset ääriarvokohdat, mutta yhtälön ratkaisujen joukossa voi olla arvoja, jotka eivät ole ääriarvokohtia.

  [#] derivoituvuus
[#] funktio (reaali-)
[#] derivaatta
[#] tangentti (suora)
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12