[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Keskiarvo [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] juuret
KATSO MYÖS: [#] maksimit ja minimit
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Aritmeettinen keskiarvo

Lukujen x1, x2, ..., xn (aritmeettinen) keskiarvo Ma on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä:

Ma = x1-+-x2-+-...+--xn
    n = 1-
n n
 sum 

k=1xk.

Aritmeettinen keskiarvo on mahdollisimman yksinkertainen keskiarvo. Käyttötarkoituksesta riippuen on kuitenkin muitakin mahdollisuuksia.

Jos kaikki luvut xk eivät ole yhtä merkityksellisiä, voidaan laskea painotettu keskiarvo, jossa kullakin luvulla on oma painonsa. Tämä on positiiviluku, joka valitaan sitä suuremmaksi, mitä merkittävämpi vastaava luku xk on. Painotettu keskiarvo Mw saadaan kertomalla kukin luku xk omalla painollaan wk, laskemalla tulot yhteen ja jakamalla painojen summalla:

Mw = w1x1 + w2x2 + ...+ wnxn
--------------------------
  w1 + w2 + ...+ wn = sum n  wkxk
-- sum kn=1----
  k=1wk.

Jos merkitään Wk = wk/(w1 + w2 + ... + wn), voidaan painotettu keskiarvo kirjoittaa

Mw = W1x1 + W2x2 + ... + Wnxn = sum n

k=1Wkxk,

missä painojen Wk summa on = 1.

  [#] summamerkintä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12