[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Luku p [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Luvun p historiaa

Ympyrän kehän ja halkaisijan suhteelle käytettiin erilaisia arvoja jo vanhan ajan Egyptissä ja Babyloniassa. Kuitenkin vasta kreikkalaiset tutkivat geometriaa perusteellisemmin ja päättelivät ympyrän koosta riippumattoman suhteen olemassaolon. Eukleideen (n. vuonna 300 eKr.) Stoikheia (lat. Elementa) -teoksen XII kirja alkaakin todistuksella, että ympyröiden alat suhtautuvat toisiinsa kuten halkaisijoiden neliöt.

Arkhimedes (200-luvulla eKr.) käytti likiarvoja 31701 < p < 317 (3.1408 < p < 3.1429). Arabimatemaatikko al-Kaši laski p:lle likiarvon 16 desimaalin tarkkuudella 1400-luvulla, hollantilainen Ludolph van Ceulen 35 desimaalilla 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa. Tietokoneaikakausi on ratkaisevasti lisännyt mahdollisuuksia: p laskettiin syyskuussa 1999 Japanissa 206 miljardin (tarkemmin sanottuna 206 158 430 000) desimaalin tarkkuudella.

Luvun p irrationaalisuuden todisti sveitsiläis-saksalainen matemaatikko Johann Heinrich Lambert vuonna 1761, transkendenttisuuden saksalainen Ferdinand von Lindemann 1882.

Kreikkalaisen kirjaimen p (pikku pii) käyttö ympyrän kehän ja halkaisijan suhteen symbolina on peräisin suhteellisen myöhäiseltä ajalta. Sen käyttö vakiintui vasta 1700-luvulla Leonhard Eulerin kirjoituksissa.

  [#] geometria
[#] geometria
[#] Eukleides
[#] Arkhimedes
[#] al-Kaši
[#] Lambert (pii)
[#] Lambert (hyperbelifunktiot)
[#] kreikkalaiset kirjaimet
[#] Euler

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12