[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Valistusaika (1700-luku)

de Moivre, Abraham 1667 – 1754. Ranskalainen hugenotti, joka pakeni Nantesin ediktin kumoamisen jälkeen Englantiin, missä toimi opettajana. Tutki differentiaali- ja integraalilaskentaa, todennäköisyyslaskentaa.

Taylor, Brook 1685 – 1731. Englantilainen matemaatikko. Tutki differentiaali- ja integraalilaskentaa, interpolaatio- ja sarjateoriaa, perspektiivioppia.

Maclaurin, Colin 1698 – 1746. Skotlantilainen matematiikan professori. Tutki algebrallisten käyrien teoriaa, sarjateoriaa.

Bernoulli, Daniel 1701 – 1784. Johann Bernoullin poika, matematiikan professori Pietarissa, myöhemmin fysiikan professori Baselissa. Tutki matemaattista fysiikkaa.

Euler, Leonhard 1707 – 1783. Syntyisin Baselista, Johann Bernoullin oppilas, Daniel Bernoullin ystävä, työskenteli Pietarissa ja Berliinissä. Euler oli erittäin tuottelias ja antoi edellisen sadan vuoden aikana syntyneelle analyyttiselle geometrialle, differentiaali- ja integraalilaskennalle sekä sarjateorialle niiden yhtenäisen vakiintuneen muodon sekä muokkasi niistä tehokkaan kalkyylin. Luvun p, Neperin luvun ja imaginaariyksikön merkit ovat häneltä peräisin, samoin kompleksisten trigonometristen funktioiden ja logaritmin määrittely.

d’Alembert, Jean Baptiste le Rond 1717 – 1783. Ranskalainen matemaatikko ja fyysikko, ensyklopedisti, kirjeenvaihdossa Eulerin kanssa. Tutki algebran peruslausetta, raja-arvoja, differentiaaliyhtälöitä, matemaattista fysiikkaa.

  [#] Euler (pii)
[#] Euler (Neperin luku)
[#] Euler (kompleksiluvut)
[#] Euler (trigonometria)
[#] Euler (derivaatta)
[#] Euler (merkinnät)
[#] Euler

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12