[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Binomi- ja multinomikertoimet [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] polynomit, [#] lukumäärän laskeminen
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Multinomikertoimet

Binomikertoimien yleistyksenä ovat multinomikertoimet. Näiden lauseke on

-----n!-----
p1!p2!...pm!,

missä p1 + p2 + ... + pm = n. Jos m = 2, nämä antavat binomikertoimet.

Multinomikertoimet ilmaisevat, miten monella tavalla n alkion joukko voidaan jakaa m osajoukkoon, joiden alkioiden lukumäärät ovat p1, p2, ..., pm.

Binomikaavaa vastaa multinomikaava

(x1 + x2 + ... + xm)n =       sum 

p1+p2+...+pm=m      n!
------------
p1!p2!...pm! xp1
1xp2
2...xp
mm.

  [#] lukumäärä (kombinaatioiden)
[#] binomikaava
[#] binomikaava
[#] multinomikaava
[#] multinomikaava

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12