[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Potenssi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] juuret, [#] reaalifunktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Murtopotenssit

4) Murtopotenssin x1/n (missä n on luonnollinen luku) tulisi toteuttaa ehto (x1/n)n = x, mikäli halutaan, että potenssin potenssiinkorottamista koskeva laskulaki on kaikissa tapauksissa voimassa. x1/n on siis luku, joka korotettuna potenssiin n antaa kantaluvun x; tätä kutsutaan n:nneksi juureksi luvusta x. Luvun n:s juuri ei kuitenkaan ole aina (reaalisena) olemassa eikä yksikäsitteinen, jos se on olemassa. Potenssi x1/n määritellään juurifunktion päähaaran mukaisesti:

x1/n = n V~ x--.

Tämä edellyttää, että x > 0. Potenssin arvo on myös > 0.

Jos n on pariton, voitaisiin sallia, että x voi olla negatiivinen. Näin ei kuitenkaan yleensä tehdä; ks. juurifunktion käsittelyä.

5) Jotta potenssin potenssiinkorottamista koskeva sääntö säilyisi voimassa, on ilmeisestikin asetettava

xp/n = (xp)1/n =  V~ n-p
  x,

kun eksponentti on positiivinen rationaaliluku p/n.

Tällöin on edellytettävä, että x > 0. Jos nimittäin x < 0, voidaan ajautua ristiriitoihin: -2 = (-8)1/3 = (-8)2/6 = 6 V~  -----2
  (- 8) = 6 V~ ---
 64 = +2.

6) Jos eksponentti on negatiivinen rationaaliluku, menetellään samaan tapaan kuin edellä kohdassa 2:

x-p/n = --1-
xp/n.

Rajoituksena on x > 0.

Potenssi on täten saatu määritellyksi kaikille rationaalisille eksponenteille.

  [#] luonnollinen luku
[#] juurifunktio
[#] rationaaliluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12