[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Maksimit ja minimit [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] funktion jatkuvuus, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Ääriarvon laadun tutkiminen

Oletetaan seuraavassa, että funktio f on derivoituva ja että f'(x0) = 0. Oletetaan lisäksi, että x0 on derivaatan erillinen nollakohta, ts. pisteellä x0 on ympäristö, jossa f'(x)/=0 (paitsi tietenkin keskipisteessä x0).

Kohtaa x0 ohitettaessa derivaatan merkki voi 1) muuttua positiivisesta negatiiviseksi, 2) negatiivisesta positiiviseksi, 3) jäädä muuttumatta.

Ensimmäisessä tapauksessa funktio muuttuu kasvavasta väheneväksi, jolloin kyseessä on maksimikohta; toisessa tapauksessa kyseessä on vastaavasti minimikohta. Jos merkki jää muuttumatta, on derivaatta samanmerkkinen pisteen x0 kummallakin puolella. Jos se on positiivinen, on funktio kasvava pisteen kummallakin puolella; jos negatiivinen, niin funktio on vähenevä. Kummassakaan tapauksessa ei kyseessä voi olla ääriarvokohta.

Ääriarvon laatu voidaan tutkia myös toista derivaattaa käyttäen. Olkoon f'(x0) = 0. Jos f''(x0) < 0, niin ensimmäinen derivaatta on kohdassa x0 vähenevä ja sen merkki siis muuttuu positiivisesta negatiiviseksi. Kyseessä on edellä olevan mukaan maksimi. Vastaavasti f''(x0) > 0 merkitsee, että kyseessä on minimi.

Jos f'(x0) = f''(x0) = 0, ei ääriarvon laatua tai sen olemassaoloa voida ilman lisätietoja päätellä. Kaikki on mahdollista. Esimerkiksi funktioilla x4, -x4 ja x3 on sekä ensimmäinen että toinen derivaatta origossa = 0. Ensimmäisellä on origossa minimi, toisella maksimi, kolmannella origo ei ole ääriarvokohta.

  [#] derivaatta
[#] derivoituvuus
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] derivaatta (toinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12