[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Derivaatta

 

[#] Derivaatan määritelmä
[#] Derivoituvuus
[#] Differentiaali
[#] Korkeammat derivaatat
[#] Esimerkkejä derivaatan laskemisesta erotusosamäärän raja-arvona
[#] Derivaatan historiaa

Derivointisäännöt

 

[#] Summan, vakiokerrannaisen, tulon ja osamäärän derivaatta
[#] Yhdistetyn funktion derivaatta
[#] Käänteisfunktion derivointi
[#] Implisiittinen derivointi

Alkeisfunktioiden derivaatat

 

[#] Luettelo derivaatoista
[#] Derivaattojen johtamisesta: standardiraja-arvojen käyttö
[#] Derivaattojen johtamisesta: käänteisfunktiot

Maksimit ja minimit

 

[#] Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot
[#] Ääriarvon laadun tutkiminen
[#] Absoluuttinen maksimi ja minimi
[#] Esimerkki 1 maksimien ja minimien laskemisesta
[#] Esimerkki 2 maksimien ja minimien laskemisesta

Käyrän kuperuus

 

[#] Käyrän kuperuus
[#] Käännepiste

Nopeus ja kiihtyvyys

 

[#] Hetkellinen nopeus ja kiihtyvyys
[#] Esimerkki nopeuden laskemisesta

Newtonin iteraatio

 

[#] Newtonin iteraatiomenetelmän idea
[#] Newtonin iteraation kaavat
[#] Esimerkki Newtonin iteraatiosta
[#] Vaihtoehtoinen tapa johtaa iteraatiokaavat

Differentiaaliyhtälöt

 

[#] Differentiaaliyhtälön käsite
[#] Esimerkki 1 differentiaaliyhtälöistä
[#] Esimerkki 2 differentiaaliyhtälöistä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12