[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Derivaatta [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] funktion raja-arvo
KATSO MYÖS: [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Derivaatan määritelmä

Olkoon x kiinteä tarkastelupiste. Reaalimuuttujan reaaliarvoisen funktion f derivaatta tässä pisteessä — merkitään f'(x) — voidaan luonnehtia kahdella tavalla: 1) geometrisesti, jolloin kyseessä on käyrän y = f(x) pisteeseen (x,  f(x)) asetetun tangentin kulmakerroin, tai 2) analyyttisesti erotusosamäärän raja-arvona:

f'(x) = limh-->0f(x-+-h)---f(x)-
       h.

Erotusosamäärässä [f(x + h) - f(x)]/h on nimittäjässä argumenttiarvojen x + h ja x erotus; osoittajassa on vastaavien funktionarvojen erotus. Geometrisesti tulkittuna erotusosamäärä tarkoittaa pisteiden (x,  f(x)) ja (x + h,  f(x + h)) kautta asetetun suoran — käyrän y = f(x) sekantin — kulmakerrointa. Rajaprosessissa h --> 0 pisteet lähestyvät toisiaan ja sekantti muuttuu tangentiksi.

Derivaatalle käytetään seuraavia merkintöjä:

f'(x) = D f(x) =  df
---
dx =  d
---
dxf(x).

  [#] funktio (reaali-)
[#] käyrä (taso-)
[#] tangentti (suora)
[#] kulmakerroin
[#] raja-arvo (funktion)
[#] sekantti (suora)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12