[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Maksimit ja minimit [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] funktion jatkuvuus, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki 1 maksimien ja minimien laskemisesta

Kolmion ABC sivulla AB sijaitsee piste P ja sivulla AC piste Q. Jana P Q jakaa kolmion kahteen yhtä suureen osaan. On etsittävä janan P Q pituuden suurin ja pienin arvo.

Olkoon kärjessä A sijaitseva kolmion kulma a ja merkitään sivujen pituuksia b = |AB|, c = |AC|, x = |AP |, y = |AQ|. Koska kolmion AP Q ala on puolet kolmion ABC alasta, saadaan ehto 1
2xy sin a = 1
21
2bc sin a, mistä seuraa y = bc
2x-.

Probleemassa voidaan ottaa muuttujaksi x, jolle ehdoista 0 < x < b ja 0 < y < c saadaan rajoitukset b/2 < x < b.

Tutkittavaksi funktioksi on yksinkertaisinta ottaa janan P Q pituuden neliö, joka kosinilauseen mukaan on

s2 = f(x) = x2 + y2 - 2xy cos a = x2 + b2c2
--2-
4x - bc cos a.

Funktio on tarkasteluvälillä derivoituva, joten riittää tutkia derivaatan nollakohdat ja välin päätepisteet. Derivaatan f'(x) = 2x -  22
b2xc3 ainoa positiivinen nollakohta on x0 =  V~  bc
   2.

Funktion arvot derivaatan nollakohdassa ja välin päätepisteissä ovat f(x0) = bc - bc cos a, f(b
2) = b2-
4 + c2 - bc cos a, f(b) = b2 + c2
 4 - bc cos a. Näistä arvoista ensimmäinen on pienin, sillä f(b
2) - f(x0) = (b    )
 2 - c2 > 0, f(b) - f(x0) = (    c)
 b-  22 > 0.

Ei ole kuitenkaan selvää, että x0 sijaitsee tarkasteluvälillä; tämä riippuu sivujen pituuksien b ja c suhteesta. Ehdosta b/2 < x0 < b seuraa nimittäin b/2 < c < 2b; jos tämä ehto on täytetty, antaa x0 minimin ja maksimi saadaan jommassakummassa päätepisteessä (riippuen sivujen pituuksien b ja c suhteesta). Jos ehto ei ole täytetty, ei derivaatalla ole lainkaan nollakohtia tarkasteluvälillä ja toinen päätepiste antaa maksimin, toinen minimin.

  [#] kolmio
[#] kolmio (ala)
[#] trigonometrinen funktio (suorakulmaisessa kolmiossa)
[#] kosinilause
[#] derivaatta
[#] derivoituvuus
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12