[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa, [#] pinta-aloja ja tilavuuksia
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tilavuuden laskeminen

Olkoon tarkasteltavana kappale, jonka läpi x-akseli kulkee. Jaetaan tämä ohuisiin viipaleisiin x-akselia vastaan kohtisuorilla tasoilla. Olkoon kappaleen tasoleikkauksen pinta-ala A(vj), kun leikkaava taso on kohdassa x = vj. Jos tässä kohdassa olevan viipaleen paksuus on Dxj, on viipaleen tilavuus A(vj)Dxj. Koko kappaleen tilavuutta approksimoi Riemannin summa  sum 
   nj=1A(vj)Dxj, missä summeeraus ulotetaan kaikkiin viipaleisiin. Viipaleita ohennettaessa tämä johtaa kappaleen tilavuutta esittävään määrättyyn integraaliin

 integral 
   x2

  x1A(x) dx,

missä x1 ja x2 ovat kappaleen äärimmäisten pisteiden x-koordinaatit.

Yleensä x-akseli mielletään vaakasuoraksi. Edellä olevassa tarkastelussa akselin ei välttämättä tarvitse olla vaakasuora, vaan aivan yhtä hyvin kelpaa minkä suuntainen akseli tahansa, kunhan akselia vastaan kohtisuorien tasoleikkausten pinta-ala on laskettavissa.

  [#] Riemannin summa
[#] määrätty integraali

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12