[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa, [#] pinta-aloja ja tilavuuksia
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki pyörähdyspinnan alan laskemisesta

Pallopinta syntyy ympyränkaaren y = f(x) = V~ --------
 R2 - x2 pyörähtäessä x-akselin ympäri välillä [-R, R]. Koska

f'(x) = - V~ --x-----
 R2 - x2,

saadaan pyörähdyspinnan alaksi

 integral R

 -R2p V~ --------
 R2 - x2 V~ -------x2---
  1 + --------
    R2 - x2 dx = integral R

 -R2pR dx = 4pR2.

Myös pallon tilavuus voidaan laskea sen pinta-alan perusteella. Pallo jaetaan tällöin samankeskisiksi pallokuoriksi, joiden paksuus on Drj. Kuoren tilavuus on tällöin likimain 4pr2jDrj, jolloin pallon tilavuutta approksimoi Riemannin summa sum 
  nk=14pr2jDrj. Pallon tilavuus saadaan siis integraalista:

 integral 
 R

 04pr2 dr = 4
3pR3.

Lasku on samanlainen kuin ympyrän alan laskeminen kehän pituuden perusteella. Ei siis myöskään ole sattuma, että pallon pinta-ala on tilavuuden derivaatta!

  [#] pallo
[#] pallo (tilavuus)
[#] pallo (ala)
[#] tilavuus
[#] Riemannin summa
[#] määrätty integraali
[#] ympyrän ala (integroimalla)
[#] ympyrän ala (integroimalla)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12