[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Lukumäärän laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] joukko-oppi, [#] binomi- ja multinomikertoimet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


p-alkioisten osajoukkojen eli kombinaatioiden lukumäärä

Olkoon annettuna n kappaletta merkkejä (olioita, alkioita)

a1,  a2,  a3,  ...,  an.

Tehtävänä on selvittää, monellako tavalla näistä voidaan poimia p kappaletta, kun huomiota ei kiinnitetä poimittavien merkkien keskinäiseen järjestykseen. Sama voidaan lausua toisin: Montako p alkion muodostamaa osajoukkoa joukolla {a1, a2, a3, ..., an} on?

Poimittavia p merkin yhdelmiä kutsutaan p-kombinaatioiksi.

Jos poimittavien merkkien keskinäinen järjestys otetaan huomioon, on kyseessä p-variaatioiden lukumäärä. Variaatioita on n!/(n - p)! kappaletta. Näiden joukossa on kuitenkin sellaisia, joissa on samat merkit, mutta eri järjestyksissä. Koska tietyt p merkkiä voidaan järjestää p! järjestykseen, on samat merkit sisältäviä järjestyksiä aina p! kappaletta, jolloin p-kombinaatioiden määrä saadaan jakamalla p-variaatioiden määrä luvulla p!. Lukumäärä on siis

    n!
----------
p!(n - p)!.

Tätä kutsutaan myös binomikertoimeksi ja merkitään ( )
 n
  p.

Siis:

n alkion joukosta voidaan valita p kappaletta (n)
 p eri tavalla, kun järjestykseen ei kiinnitetä huomiota.

Esimerkiksi merkeistä a, b, c, d voidaan poimia kahden merkin yhdelmiä ()
 42 = 6 kappaletta. Nämä ovat

ab,  ac,  ad,  bc,  bd,  cd.

Koska p-kombinaatiot ovat p-alkioisia osajoukkoja, tulee näiden lukumäärien summan olla sama kuin kaikkien osajoukkojen lukumäärä, kun huomioon otetaan kaikki mahdolliset arvot p, ts. p = 0, 1, ..., n. On siis oltava

 sum  n

 p=0(n )

  p = 2n.

Tämä on erikoistapaus binomikaavasta (x + y)n =  sum n
   p=0( )
 npxn-pyp, kun asetetaan x = y = 1.

  [#] osajoukko
[#] joukko
[#] binomikerroin
[#] binomikerroin
[#] summamerkintä
[#] binomikaava
[#] binomikaava

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12