[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Derivaatta [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] funktion raja-arvo
KATSO MYÖS: [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Derivoituvuus

Derivaatta, so. erotusosamäärän raja-arvo ei välttämättä ole olemassa. Jos se on, funktiota sanotaan derivoituvaksi kyseisessä pisteessä x.

Esimerkkejä funktioista, jotka jossakin pisteessä eivät ole derivoituvia, ovat a) f(x) = |x| origossa ja b) f(x) = x sin(1/x) samoin origossa (missä määritellään f(0) = 0). Edellisen kuvaajalla on origossa kärki, jälkimmäisen käyttäytyminen on paljon monimutkaisempaa:

Funktion määritelmä on siinä määrin yleinen, että on helppoa muodostaa myös funktioita, jotka eivät ole missään derivoituvia tai ovat derivoituvia vain muutamissa pisteissä. Esimerkiksi määrittelemällä f(x) = x2, jos x on rationaalinen, ja f(x) = -x2, jos x on irrationaalinen, saadaan funktio, joka on derivoituva vain origossa.

  [#] raja-arvo (funktion)
[#] kuvaaja
[#] rationaaliluku
[#] irrationaaliluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12