[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Derivointisäännöt [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] alkeisfunktioiden derivaatat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Käänteisfunktion derivointi

Jos funktiot f ja g ovat toistensa käänteisfunktioita, on g(f(x)) = x. Mikäli kumpikin funktio on derivoituva, voidaan yhtälö derivoida puolittain yhdistetyn funktion derivoimissääntöä käyttäen, jolloin saadaan g'(f(x))f'(x) = 1 eli

f'(x) =    1
-'------
g (f(x)).

Funktion f derivaatta on siis saatu lausutuksi käänteisfunktion g derivaatan avulla. Kaava kirjoitetaan usein muotoon f'(x) = 1/g'(y), jolloin on merkitty y = f(x).

Tulos on käyttökelpoinen monien alkeisfunktioiden derivaattojen johtamisessa sekä lisäksi tapauksissa, missä käänteisfunktion lauseketta ei voida lausua alkeisfunktioiden avulla.

Esimerkiksi funktiolla

g(x) =   x5
-----2-
1 + x

on käänteisfunktio f, mutta tätä ei voida esittää alkeisfunktioiden avulla. Koska g(2) = 32-
5, on f(32
 5) = 2. Käänteisfunktion derivoimiskaavan mukaisesti on tällöin

f'(32
 5) = --1--
g'(2) = -25-
272.

  [#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio
[#] derivoituvuus
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] alkeisfunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12