[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Reaalifunktiot [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] juuret, [#] polynomit, [#] rationaalifunktiot, [#] eksponenttifunktio, [#] logaritmifunktio, [#] trigonometriset funktiot, [#] arcus-funktiot, [#] hyperbelifunktiot, [#] area-funktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Reaalifunktion käänteisfunktio

Tunnetun funktion f käänteisfunktio g voidaan usein löytää ratkaisemalla yhtälö y = f(x) muuttujan x suhteen. Jos ratkaisu on yksikäsitteinen tietyillä arvoilla y, saadaan tästä käänteisfunktion lauseke muodossa x = g(y).

Esimerkiksi funktio

f(x) = x----2
x -  3

on määritelty, kun x/=3. Käänteisfunktio saadaan ratkaisemalla x yhtälöstä y = f(x):

y = x - 2
------
x - 3 ===> x = 3y - 2
-------
 y-  1.

Ratkaisu on mahdollinen ja tulos yksikäsitteinen, jos y/=1. Käänteisfunktio on siis määritelty, kun sen argumentti on /=1. Kun tavanomaiseen tapaan merkitään funktion argumenttia x, on käänteisfunktion lauseke

g(x) = 3x---2-
x - 1, x/=1.

Vaikka käänteisfunktio olisi olemassa, ei sille välttämättä saada lauseketta edellä esitetyllä menettelyllä. Esimerkiksi funktion

f(x) =   x5
-----2-
1 + x

tapauksessa jouduttaisiin ratkaisemaan viidennen asteen polynomiyhtälö x5 - yx2 - y = 0, mikä ei ole juurilausekkeiden avulla mahdollista. Tästä huolimatta käänteisfunktio on olemassa, mikä voidaan päätellä osoittamalla funktio f derivaatan avulla aidosti kasvavaksi. Tällöin f on bijektio R --> R ja käänteisfunktio siis olemassa. Alkeisfunktioiden avulla muodostettua lauseketta sille ei kuitenkaan saada.

  [#] funktio
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio
[#] yhtälö
[#] yhtälö (polynomi-)
[#] juuri (murtopotenssi)
[#] derivaatta
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] bijektio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12