[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Funktiokäsite [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] joukko-oppi
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Surjektio, injektio, bijektio

Funktion f : A --> B maalijoukon B jokaisen alkion ei tarvitse olla lähtöjoukon jonkin alkion kuva. Ne maalijoukon alkiot, jotka todella ovat kuvia, muodostavat kuvajoukon; tätä merkitään f(A). Samalle kuvajoukon alkiolle voi kuvautua useampiakin lähtöjoukon alkioita.

Jos kuvajoukko on sama kuin maalijoukko, ts. jokainen maalijoukon alkio on ainakin yhden alkion kuva, sanotaan, että funktio on surjektio.

Jos jokainen maalijoukon alkio on enintään yhden alkion kuva, funktiota sanotaan injektioksi.

Jos jokainen maalijoukon alkio on täsmälleen yhden alkion kuva, ts. funktio on sekä surjektio että injektio, sanotaan, että se on bijektio. Bijektiossa siis jokaista lähtöjoukon alkiota vastaa yksi maalijoukon alkio ja kääntäen.

Esimerkiksi: Olkoon R reaalilukujoukko ja R+ ei-negatiivisten reaalilukujen joukko. Jos f(x) = x2, niin

f : R --> R ei ole surjektio eikä injektio,
f : R --> R+ on surjektio, mutta ei injektio,
f : R+ --> R ei ole surjektio, mutta on injektio,
f : R+ --> R+ on sekä surjektio että injektio, ts. bijektio.

  [#] joukko
[#] alkio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12