[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Joukko-oppi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] logiikka, [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Joukon käsite

Matemaattisen päättelyn (todistamisen) pohjana pidetään usein formaalin logiikan ohella joukko-oppia. Vaikka näkemystä voidaankin kritisoida eikä joukko-oppi ole lähtökohtana ongelmaton eikä aina tarpeellinenkaan, on peruskäsitteiden tuntemus kuitenkin välttämätöntä.

Joukko on jonkinlainen kokoelma tarkasteltavana olevan perusjoukon objekteja eli alkioita.

Tyypillisiä perusjoukkoja ovat reaalilukujoukko R, kompleksilukujoukko C tai vaikkapa reaalimuuttujan reaaliarvoisten funktioiden f : R --> R joukko.

Perusjoukossa R voidaan muodostaa esimerkiksi joukko, joka koostuu positiivisista reaaliluvuista. Jos tälle käytetään nimeä R+, merkitään 2  (- R+ ja -2/ (- R+ osoittamaan, että luku 2 kuuluu joukkoon ja luku -2 ei kuulu; vaihtoehtoisesti voidaan sanoa, että 2 on alkiona ko. joukossa, tms.

Joukkoja merkitään yleensä isoilla kirjaimilla ja niiden määrittelyssä käytetään aaltosulkumerkintää seuraavaan tapaan:

A = {x  (- R | x2 > 2}.

Pystyviivan vasemmalla puolella osoitetaan, että perusjoukkona on reaaliluvut R. Oikealla puolella on joukon alkioilta vaadittava ehto. Esimerkin joukkoon A siis kuuluvat reaaliluvut, jotka ovat >  V~ --
  2 tai < - V~ --
  2. Jos asiayhteydestä on selvää, mistä perusjoukosta on kyse, merkitään lyhyemmin: {x | x2 > 2}.

Jos joukossa on äärellisen monta alkiota, se voidaan antaa luettelemalla alkiot. Esimerkiksi A = {1, 3, 5, 7} on neljän alkion (luvun) muodostama joukko.

Joukko voi luonnollisesti käsittää kaikki perusjoukon alkiot. Toisaalta puhutaan myös tyhjästä joukosta, jossa ei ole ainuttakaan alkiota. Tätä merkitään symbolilla Ø. Esimerkiksi {x  (- R | x2 > 0} = R, {x  (- R | x2 < 0} = Ø.

Muita esimerkkejä joukkomerkinnän käytöstä ovat kompleksitason origokeskinen R-säteinen ympyrä {z  (- C | |z| < R} ja sellaisten jatkuvien reaalifunktioiden joukko, joiden kuvaaja kulkee origon kautta:

{f : R --> R | f jatkuva,  f(0) = 0}.

  [#] logiikka
[#] reaaliluku
[#] kompleksiluku
[#] funktio
[#] funktio (reaali-)
[#] kompleksitaso
[#] itseisarvo (kompleksiluvun)
[#] jatkuvuus

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12