[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integraalifunktio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
KATSO MYÖS: [#] määrätty integraali, [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suoria integrointikaavoja II

Seuraavat hieman monimutkaisempien funktioiden integrointikaavat ovat myös suoria seurauksia alkeisfunktioiden derivointikaavoista:

 integral  1
---2--
cos x dx = tan x + C,
  
 integral (1 + tan2x) dx = tan x + C,
  
 integral --1---
sin2x dx = - cot x + C,
  
 integral (1 + cot2x) dx = - cot x + C,
  
 integral  1
----2--
cosh x dx = tanh x + C,
  
 integral (1 - tanh2x) dx= tanh x + C,
  
 integral ---1---
sinh2x dx = - coth x + C,
  
 integral (1 - coth2x) dx= coth x + C,
  
 integral   1
 V~ -----2-
 1 - x dx = arcsin x + C, |x| < 1,
  
 integral V~ --1----
 1 - x2 dx = - arccos x + C, |x| < 1,
  
 integral ---1---
1 + x2 dx = arctan x + C,
  
 integral  1
-----2-
1 + x dx = - arccot x + C,
  
 integral   1
 V~ -------
 x2 + 1 dx = arsinh x + C,
  
 integral V~ --1----
 x2 - 1 dx = arcosh x + C, x > 1,
  
 integral ---1---
1 - x2 dx = artanh x + C, |x| < 1,
  
 integral  1
-----2-
1 - x dx = arcoth x + C, |x| > 1.

  [#] derivointi (alkeisfunktioiden)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12