[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integraalifunktio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
KATSO MYÖS: [#] määrätty integraali, [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suoria integrointikaavoja I

Alkeisfunktioiden derivointikaavoista saadaan suoraan seuraavat integrointikaavat tavallisimmille alkeisfunktioille:

 integral xa dx = -1--
a+1xa+1 + C, a  (- R,  a/= - 1,
  
 integral 1
x- dx = ln |x| + C,
  
 integral ex dx = ex + C,
  
 integral sin x dx = - cos x + C,
  
 integral cos x dx = sin x + C,
  
 integral sinh x dx= cosh x + C,
  
 integral cosh x dx= sinh x + C.

Huomattakoon kaava  integral 1/x dx = ln |x| + C, missä logaritmin sisällä on itseisarvomerkit. Jos x > 0, tämä seuraa logaritmin derivoimiskaavasta. Jos x < 0, on integraalifunktio ln(-x), koska tämän derivaatta yhdistetyn funktion derivoimissäännön mukaisesti on 1/x. Itseisarvomerkit ovat usein oleelliset, koska integroitava funktio 1/x on määritelty myös argumentin negatiivisilla arvoilla, mutta ln x ei (reaalisena).

  [#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] alkeisfunktio
[#] logaritmifunktio
[#] derivaatta (yhdistetyn funktion)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12