[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integraalifunktio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta, [#] derivointisäännöt, [#] alkeisfunktioiden derivaatat
KATSO MYÖS: [#] määrätty integraali, [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Integraalifunktion käsite

Reaalifunktion f integraalifunktioksi sanotaan jokaista funktiota, jonka derivaatta on f.

Integraalifunktio ei ole yksikäsitteinen. Jos F (x) on funktio, jonka derivaatta on f(x), myös jokaisen funktion F (x) + C, missä C on vakio, derivaatta on f(x). Saman funktion integraalifunktiot voivat siis erota toisistaan vakiolla. Toisaalta voidaan todistaa, että muunlaisia eroja ei voi olla.

Funktion f kaikkia integraalifunktioita merkitään

 integral f(x) dx.

Helposti derivoimalla tarkistettavia esimerkkejä ovat seuraavat:

 integral x2 dx = 1
3x3 + C,
  
 integral |x| dx = 12x|x| + C,
  
 integral (1 + tan2x) dx= tan x + C,
  
 integral 2---sinx-
2 + cosx dx = -4-
 V~ 3 arctan(-1-
 V~ 3 tan(x/2)) + ln(2 + cos x) + C.

Joukko integrointikaavoja saadaan suoraan alkeisfunktioiden derivointikaavoista. Hankalampia tapauksia varten tarvitaan erityisiä integrointitekniikkoja kuten sijoitusmenettelyä tai osittaisintegrointia. Kaikkia yksinkertaisiakaan funktioita ei kuitenkaan voida integroida alkeisfunktioiden avulla; esimerkkejä tällaisista ovat

ex2 , sinx-
  x,  x
e--
 x.

Summan derivoimiskaavan ja vakiokerrannaisen derivoimiskaavan perusteella saadaan

 integral [f(x) + g(x)] dx =  integral f(x) dx +  integral g(x) dx,
 integral [cf(x)] dx = c integral f(x) dx (c vakio),

ts. summa voidaan integroida termeittäin ja vakion saa tuoda integraalimerkin eteen.

  [#] funktio (reaali-)
[#] derivaatta
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] integrointi (sijoitus)
[#] integrointi (osittais-)
[#] derivaatta (summan)
[#] derivaatta (vakiokerrannaisen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12