[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Todennäköisyysjakaumat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] tilastomatematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Diskreetit jakaumat

Olkoon X diskreetti stokastinen muuttuja, joka saa erilliset arvot x1, x2, ..., xn. (Näitä voi olla myös ääretön määrä: xk, missä k saa arvoikseen kaikki luonnolliset luvut.)

Diskreetin stokastisen muuttujan jakauma, diskreetti jakauma, so. muuttujan saamiin arvoihin liittyvät todennäköisyydet voidaan määritellä antamalla pistetodennäköisyydet pk jokaiselle indeksille k:

P (X = xk) = pk.

Nämä ovat > 0 ja niiden summa on  sum 
  kpk = 1. Pistetodennäköisyydet voidaan graafisesti esittää pystysuorien janojen avulla. Esimerkiksi kahta noppaa heitettäessä pistelukujen summa on stokastinen muuttuja, joka saa arvot 2,  3,  ...,  12. Näiden todennäköisyysjakauma ilmenee seuraavasta graafisesta esityksestä:

Usein esiintyvä diskreetti jakauma on binomijakauma. Tämä kuvaa saman kokeen toistamista, missä toistot ovat toisistaan riippumattomia ja kussakin toistossa tuloksena on joko A tai tämän komplementtitapahtuma A . Jos näiden todennäköisyydet ovat P (A) = p ja P (A ) = 1 - p, niin toistettaessa koe n kertaa saadaan tulos A täsmälleen k kertaa todennäköisyydellä

pk = (  )
  n
  kpk(1 - p)n-k, k = 0, 1, ..., n.

Diskreettejä jakaumia on paljon muitakin.

  [#] stokastinen muuttuja (diskreetti)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] summamerkintä
[#] riippumattomuus (todennäköisyyslaskennassa)
[#] komplementtitapahtuma

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12