[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Todennäköisyysjakaumat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] tilastomatematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Jatkuvat jakaumat

Jatkuva stokastinen muuttuja X saa reaaliarvoja joltakin reaaliakselin väliltä [a, b] (tai mahdollisesti kaikki reaaliarvot). Tällöin yksittäisen reaaliarvon todennäköisyys on = 0, vaikka arvo ei olekaan mahdoton. Sen sijaan todennäköisyys, että arvo osuu jollekin osavälille [c, d], on yleensä positiivinen.

Jatkuvan muuttujan X jakauma, ns. jatkuva jakauma määritellään yleensä tiheysfunktion f(x) avulla. Tämä on kaikkialla > 0 ja todennäköisyys, että muuttujan X arvo on välillä [c, d], saadaan integraalista:

P (c < X < d) = integral d

 cf(x) dx.

Jos integroidaan satunnaismuuttujan kaikkien mahdollisten arvojen muodostaman välin yli (voidaan ajatella koko reaaliakselin yli), on kyseessä varma tapahtuma ja siis integral  oo 
 - oo f(x) dx = 1.

Yksinkertainen esimerkki jatkuvasta jakaumasta on tasainen jakauma välillä [a, b]. Tämän tiheysfunktio on

f(x) =   1
{ -----,  kun x (- [a,b],
 b- a
 0    muulloin.

Jatkuvia jakaumia on paljon muitakin; erityisen tärkeä on normaalijakauma, jota käsitellään edempänä.

  [#] stokastinen muuttuja (jatkuva)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] määrätty integraali
[#] tapahtuma (todennäköisyyslaskennassa)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12