[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Todennäköisyysjakaumat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] tilastomatematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kertymäfunktio

Diskreetin tai jatkuvan stokastisen muuttujan X kertymäfunktioksi kutsutaan funktiota F (x) = P (X < x). Koska kyseessä on todennäköisyys, on 0 < F (x) < 1 kaikilla x. Funktio on kaikkialla kasvava (so. jos x1 < x2, niin F (x1) < F (x2); funktio voi siis olla paloittain vakio).

Diskreetin satunnaismuuttujan kertymäfunktio on porrasfunktio; esimerkkinä olkoon kahta noppaa heitettäessä saatavan pistesumman kertymäfunktio:

Jatkuvan jakauman kertymäfunktiolle F (x) ja tiheysfunktiolle f(x) pätee

F (x) = P (X < x) = integral x

 - oo f(x) dx.

Jos tiheysfunktio on jatkuva, pätee myös

F '(x) = f(x).

Esimerkkinä jatkuvan satunnaismuuttujan kertymäfunktiosta olkoon väliä [a, b] vastaavan tasaisen jakauman kertymäfunktio:

F (x) =  0,    kun x < a,
{ x----a
  b- a ,  kun a < x < b,

 1,    kun x > b.

  [#] stokastinen muuttuja (diskreetti)
[#] stokastinen muuttuja (jatkuva)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] määrätty integraali
[#] jatkuvuus
[#] derivoituvuus
[#] integraalifunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12