[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Määrätty integraali [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] integraalifunktio
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Määrätyn integraalin laskusäännöt

Integraalien laskemista helpottavat seuraavat ominaisuudet.

Summa voidaan integroida termeittäin ja vakio voidaan siirtää integraalimerkin eteen:

 integral 
 b

 a[f(x) + g(x)] dx = integral 
  b

 af(x) dx + integral 
  b

 ag(x) dx,
 integral b

 a[cf(x)] dx = c integral b

 af(x) dx (c vakio).

Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä integraalin lineaarisuudeksi. Integraali on myös additiivinen integroimisvälin suhteen:

 integral b

 af(x) dx + integral c

 bf(x) dx = integral c

 af(x) dx.

Tulos on ilmeinen, jos a < b < c, mutta se on voimassa suuruusjärjestyksestä riipumatta, kun määritellään

 integral a

 bf(x) dx = - integral b

 af(x) dx,  jos a < b, ja integral a

 af(x) dx = 0.

  [#] integraalifunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12