[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektori [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] koordinaatistot
KATSO MYÖS: [#] vektorialgebra
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vektorit koordinaatistossa

Suorakulmaisen xy-koordinaatiston tai avaruudessa xyz-koordinaatiston koordinaattiakseleiden positiiviseen suuntaan osoittavia yksikkövektoreita kutsutaan kantavektoreiksi. Nämä ovat siis pituudeltaan = 1 ja toisiaan vastaan kohtisuoria. Kantavektoreiden symboleina käytetään i, j ja avaruudessa lisäksi k.

Yhteenlasku ja skalaarilla kertominen mahdollistavat vektorien jakamisen koordinaattiakseleiden suuntaisiin komponentteihin. Esimerkiksi pisteestä P = (2, -3, 1) alkava ja pisteeseen Q = (5, -5, 2) päättyvä suuntajana määrää vektorin, joka voidaan lausua summana kantavektoreiden suuntaisista komponenteista:

- -->
P Q = 3i - 2j + k.

Komponentit voivat luonnollisesti olla muunkinlaisia kuin koordinaattiakseleiden suuntaisia. Esimerkiksi fysikaalisessa sovelluksessa, jossa tarkastellaan kaltevalla tasolla olevaa kappaletta, on voimavektorit luonnollista jakaa tason suuntaisiin ja sitä vastaan kohtisuoriin komponentteihin.

Muotoa

c1a1 + c2a2 + c3a3

olevaa lauseketta kutsutaan vektoreiden a1, a2, a3 lineaariyhdistelyksi.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] piste

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12