[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektorialgebra [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori
KATSO MYÖS: [#] determinantti
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Skalaaritulo

Vektoreiden yhteenlaskun ja skalaarilla kertomisen lisäksi vektoreiden välille voidaan määritellä myös kertolasku. Itse asiassa näitä on kaksi erilaista.

Seurauksena on, että vektoreilla voidaan laskea samaan tapaan kuin reaali- tai kompleksiluvuilla. Tällöin puhutaan vektorialgebrasta.

Tason tai avaruuden kahden vektorin skalaaritulo eli sisätulo eli pistetulo a . b määritellään asettamalla

a . b = |a||b| cos h,

missä h on vektoreiden a ja b välinen kulma (0 < h < p).

Vektorin skalaaritulo itsensä kanssa on sama kuin vektorin pituuden neliö, a . a = |a|2, koska tällöin h = 0 ja kosini siis on = 1.

Jos vektorit a ja b ovat toisiaan vastaan kohtisuoria, on niiden välisen kulman p/2 kosini = 0 ja siis a . b = 0. Skalaaritulo voi olla = 0 myös sen takia, että jompikumpi (tai molemmat) vektoreista on nollavektori. Tapana on sanoa, että nollavektori on kohtisuorassa mitä tahansa vektoria vastaan, jolloin voidaan yksinkertaisesti kirjoittaa: a . b = 0, jos ja vain jos a ja b ovat kohtisuorat.

Koska kosinin itseisarvo on < 1, on |a . b| < |a||b|.

Määritelmän pohjalta voidaan geometrisilla konstruktioilla osoittaa, että skalaaritulo on vaihdannainen ja noudattaa osittelulakeja. Skalaariset kertoimet voidaan kerätä yhteen: (ca) . (mb) = cm(a . b). Tulon liitännäisyydestä ei sen sijaan voida puhua: Koska tulon arvo a . b on skalaari, ei sen skalaarituloa kolmannen vektorin kanssa voida muodostaa.

Jos tason vektorit on esitetty kantavektoreiden i ja j lineaariyhdistelyinä, saadaan skalaaritulolle yksinkertainen lauseke. Olkoon a = axi + ayj ja b = bxi + byj. Näiden skalaaritulo on em. laskulakien mukaan

a . b = axbxi . i + axbyi . j + aybxj . i + aybyj . j
= axbx + ayby,

koska vektorit i ja j ovat toisiaan vastaan kohtisuoria ja pituudeltaan = 1, ts. i . j = j . i = 0 ja i . i = j . j = 1. Vastaava tulos on voimassa avaruuden vektoreille: Jos a = axi + ayj + azk ja b = bxi + byj + bzk, niin

a . b = axbx + ayby + azbz.

  [#] vektori
[#] yhteenlasku (vektorien)
[#] skalaarilla kertominen (vektorien)
[#] kosini
[#] kulma (taso-)
[#] pituus (vektorin)
[#] nollavektori
[#] vaihdannaisuus
[#] osittelulaki
[#] liitännäisyys
[#] kantavektori
[#] lineaariyhdistely

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12