[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Geometria

 

[#] Geometrian synty
[#] Paralleeliaksiooma; erilaisia geometrioita
[#] Euklidinen ja epäeuklidinen geometria
[#] Projektiivinen geometria

Koordinaatistot

 

[#] Koordinaatiston ja koordinaattien käsite
[#] Suorakulmainen koordinaatisto tasossa
[#] Suorakulmainen koordinaatisto avaruudessa
[#] Tason napakoordinaatisto
[#] Lieriökoordinaatit
[#] Pallokoordinaatit

Vektori

 

[#] Vektorikäsite
[#] Vektorien yhteenlasku ja skalaarilla kertominen
[#] Vektorit koordinaatistossa

Vektorialgebra

 

[#] Skalaaritulo
[#] Vektorin komponentti
[#] Vektoritulo
[#] Vektoritulon laskeminen
[#] Kolmitulot

Determinantti

 

[#] Determinantti

Piste

 

[#] Pisteen identifiointi
[#] Pisteen paikkavektori erilaisissa koordinaatistoissa
[#] Kahden pisteen etäisyys

Suora

 

[#] Suora geometrisena peruskäsitteenä
[#] Suoran vektoriesitys
[#] Suoran yhtälö
[#] Suoran kulmakerroin
[#] Kulmakertoimen laskeminen

Taso

 

[#] Taso geometrisena peruskäsitteenä
[#] Tason vektoriesitys
[#] Tason yhtälö
[#] Koordinaattiakseleiden ja -tasojen suuntaiset tasot
[#] Suora kolmiulotteisessa avaruudessa

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12