[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Koordinaatistot [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaaliluvut
KATSO MYÖS: [#] trigonometriset funktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suorakulmainen koordinaatisto tasossa

Tason suorakulmainen koordinaatisto muodostetaan valitsemalla jokin piste origoksi ja asettamalla tämän kautta kaksi toisiaan vastaan kohtisuoraa suoraa koordinaattiakseleiksi. Suorille valitaan positiiviset suunnat ja niitä kutsutaan x- ja y-akseleiksi. Nimitykset valitaan yleensä siten, että kierrettäessä positiiviselta x-akselilta lähtien origon ympäri vastapäivään 90 astetta päädytään positiiviselle y-akselille. Tätä kutsutaan myös positiiviseksi kiertosuunnaksi. Pisteen paikka ilmoitetaan kahtena koordinaattina: x-koordinaatti on kohtisuora etäisyys y-akselista ja y-koordinaatti kohtisuora etäisyys x-akselista. x-koordinaatti on positiivinen, jos piste sijaitsee positiivisen x-akselin puolella y-akselia, vastakkaisella puolella negatiivinen. Vastaava pätee y-koordinaatille.

  [#] kiertosuunta (positiivinen)
[#] kiertosuunta (positiivinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12