[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Arcus-funktiot [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] trigonometriset funktiot
KATSO MYÖS: [#] trigonometrian kaavat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Arcus-funktioiden kuvaajat; päähaarat ja sivuhaarat

Arcus-funktioiden kuvaajat ovat seuraavat:

Sinin, kosinin, tangentin ja kotangentin määrittelyjoukkoja voitaisiin tietenkin rajoittaa monella muullakin tavalla, jotta funktioista tulisi bijektioita; esimerkiksi sinin tapauksessa [p/2,  3p/2]  -->  [-1,  1]. Tällöin saatavia käänteisfunktioita kutsutaan arcus-funktioiden sivuhaaroiksi. Näiden vastakohtana ’varsinaiset arcus-funktiot’ ovat päähaaroja.

Laskimet ja numeeriset tietokoneohjelmat sekä nykyään yleensä myös symboliset (lausekkeita käsittelevät) tietokoneohjelmat tarkoittavat arcus-funktioilla päähaaraa. Joissakin symbolisissa ohjelmissa arcus-funktio saattaa tarkoittaa ’sopivaa’ haaraa; vastuu laskuista jää tällöin käyttäjälle. Vanhemmassa kirjallisuudessa funktionnimi (arcsin, jne.) tarkoittaa, että huomioon otetaan kaikki haarat. Jos tarkoitetaan päähaaraa, pannaan viiva nimen päälle: ---
arcsin tai ------
arcsin.

Varsinkin amerikkalainen kirjallisuus merkitsee käänteisfunktion merkintätavan mukaan arcsin x = sin-1x jne. Tässä on siis oltava varovainen: Vaikka sin2x = (sin x)2, niin sin-1x = arcsin x eikä suinkaan 1/ sin x.

  [#] kuvaaja
[#] määrittelyjoukko
[#] bijektio
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12