[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Lukumäärän laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] joukko-oppi, [#] binomi- ja multinomikertoimet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Järjestettyjen osajonojen lukumäärä

Olkoon annettuna n kappaletta merkkejä (olioita, alkioita)

a1,  a2,  a3,  ...,  an,

joista on kaikilla mahdollisilla tavoilla poimittava p kappaletta ja esitettävä nämä kaikissa mahdollisissa järjestyksissä. Näitä kutsutaan toisinaan merkkien p-variaatioiksi.

Ensimmäinen merkki voidaan valita n eri tavalla, koska kaikki merkit ovat käytettävissä. Seuraava on valittava jäljellä olevista n - 1 merkistä, joten mahdollisuuksia on n - 1. Kolmatta merkkiä valittaessa mahdollisuuksia on n - 2. Kun näin jatketaan, on viimeiselle eli p:nnelle merkille n - p + 1 valintamahdollisuutta.

Mahdollisuuksia on kaikkiaan

n . (n - 1) . ... . (n - p + 1) =   n!
--------
(n -  p)!.

Siis:

n merkin p-variaatioiden lukumäärä on n!/(n - p)!.

Esimerkiksi merkeistä a, b, c, d voidaan poimia kahden merkin järjestettyjä jonoja 4!/(4 - 2)! = 12 kappaletta. Nämä ovat

ab,   ac,   ad,   ba,   bc,   bd,
ca,   cb,   cd,   da,   db,   dc.

  [#] kertoma

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12