[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Lukumäärän laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] joukko-oppi, [#] binomi- ja multinomikertoimet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Toisiaan leikkaavien joukkojen alkioiden lukumäärä

Merkitään äärellisen monesta alkiosta muodostuvan joukon B alkioiden lukumäärää N(B).

Olkoot A1, A2, ..., An äärellisen monen alkion muodostamia joukkoja. Jos joukoissa on yhteisiä alkioita, ts. ne leikkaavat toisiaan, joukkojen unioniin kuuluvien alkioiden määrää laskettaessa joudutaan ottamaan huomioon yhteisten alkioiden lukumäärät. Kahden joukon A1,  A2 tapauksessa tulos on yksinkertainen:

N(A1 U A2) = N(A1) + N(A2) - N(A1 /~\ A2).

Kolmen joukon tapauksessa tulos on myös pääteltävissä kuviosta:

N (A1 U A2 U A3)

 = N (A1) + N (A2) + N (A3) - N (A1  /~\ A2) - N (A2 /~\ A3) - N (A3 /~\ A1)
                          + N (A1 /~\ A2 /~\ A3).

Joukkojen määrän kasvaessa tilanne tulee monimutkaisemmaksi, mutta edeltä ilmenevä periaate on yleistettävissä summamerkintää käyttäen:

N (A1 U ... U An)
   sum        sum           sum 
 =    N (Ak) -    N (Aj /~\ Ak) +     N (Ai /~\ Aj /~\ Ak) - ...
  1<k<n     1<j<k<n        1<i<j<k<n
                      + (- 1)n-1N (A1 /~\ ... /~\ An).

  [#] alkio
[#] joukko
[#] unioni
[#] leikkaus
[#] summamerkintä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12