[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Lukumäärän laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] joukko-oppi, [#] binomi- ja multinomikertoimet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Joukon osajoukkojen lukumäärä

Joukossa A olkoon äärellisen monta alkiota, n kappaletta:

A = {a1, a2, ..., an}.

Tämän osajoukot ovat joukkoja, joihin on otettu joitakin näistä alkioista. Esimerkiksi {a1, a3, a7} on osajoukko (mikäli n on vähintään 7). Yhden alkion muodostamat joukot ovat myös osajoukkoja, esimerkiksi {a1}. Tyhjää joukkoa, so. joukkoa, jossa ei ole ainuttakaan alkiota, ja joukkoa A itseään pidetään myös osajoukkoina.

Jokainen osajoukko voidaan esittää nollista ja ykkösistä muodostuvalla jonolla, jossa on n merkkiä, so. yhtä monta merkkiä, kuin joukossa A on alkioita. Nolla tarkoittaa, että vastaava alkio ei kuulu osajoukkoon, ykkönen puolestaan, että se kuuluu. Jos n = 7, on osajoukon {a1, a3, a7} esitys 1010001. (Edellytyksenä on, että joukosta A poimitut alkiot luetellaan aina tietyssä, esimerkiksi kasvavan indeksin mukaisessa järjestyksessä.)

Kysymys osajoukkojen lukumäärästä pelkistyy tällöin kysymykseksi merkkijonojen lukumäärästä: Miten monta jonoa voidaan muodostaa merkeistä 0 ja 1, kun jonojen pituus on n? Vakiopituisten jonojen lukumäärää koskevan tuloksen perusteella saadaan seuraavaa:

Jos joukossa on n alkiota, sen osajoukkojen lukumäärä on 2n.

  [#] joukko
[#] alkio
[#] osajoukko
[#] tyhjä joukko

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12