[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Rationaalifunktiot [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] polynomit
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Asymptootit

Rationaalifunktion r(x) = p(x)/q(x) (missä p(x) ja q(x) polynomeja) asymptootti on suora tai käyrä, jota kuvaaja y = r(x) rajatta lähestyy, kun xy-tasossa jollakin tavoin siirrytään äärettömyyteen.

Nimittäjän q(x) nollakohdat ak antavat kuvaajan pystysuorat asymptootit x = ak. Näissä kohdissa funktion r(x) raja-arvo on + oo tai - oo ; mahdollisesti eri puolilta lähestyttäessä erilainen.

Jos rationaalifunktio r(x) kirjoitetaan muotoon r(x) = u(x) + v(x)/q(x), missä polynomi v(x) on alempaa astetta kuin polynomi q(x), on

limx-->± oo [r(x) - u(x)] = limx-->± oo v(x)/q(x) = 0.

Tällöin rationaalifunktion kuvaaja y = r(x) lähestyy käyrää y = u(x), kun x --> ± oo .

Jos polynomi u(x) on astetta 0, ts. u(x) = c0 = vakio, on rationaalifunktion kuvaajalla vaakasuora asymptootti y = c0.

Jos asteluku on 1, on u(x) = c1x + c0 ja rationaalifunktiolla on vino asymptootti y = c1x + c0.

Jos u(x) on korkeampaa astetta, sanotaan, että rationaalifunktiolla on käyräviivainen asymptootti y = u(x).

Esimerkki: Rationaalifunktiolla

r(x) =  4     3    2
x----2x-+--x-+--2x-+-3-
     x2 - 2x + 1 = x2 + -2x-+-3-
(x - 1)2

on pystysuora asymptootti x = 1 ja käyräviivainen asymptootti y = x2. Kuvaaja:

  [#] funktio
[#] polynomi
[#] käyrä (taso-)
[#] kuvaaja
[#] nimittäjä
[#] raja-arvo (funktion)
[#] asteluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12