[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Rationaalifunktiot [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] polynomit
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Rationaalifunktion lauseke

Rationaalifunktiot ovat muotoa

r(x) = p(x)-
q(x),

missä p(x) ja q(x) ovat polynomeja. Rationaalifunktio ei välttämättä ole määritelty kaikilla arvoilla x; pois on jätettävä nimittäjän mahdolliset nollakohdat.

Jos sekä osoittajalla että nimittäjällä on sama nollakohta x = a, voidaan lauseke supistaa tekijällä x - a (tai mahdollisesti tämän korkeammalla potenssilla); ks. polynomin tekijöihin jako. Jos x = a ei tämän jälkeen enää ole nimittäjän nollakohta, saadaan määrittelyalue laajennetuksi myös pisteeseen x = a. (Jos a supistamisen jälkeen on nimittäjän, mutta ei osoittajan nollakohta, ei laajennusta saada aikaan. Tällöin sekä osoittajalla että nimittäjällä oli tekijänä lausekkeen x - a potenssi, mutta tämä oli korkeampaa astetta nimittäjässä.)

Jos rationaalifunktion osoittaja on samaa tai korkeampaa astetta kuin nimittäjä, voidaan suorittaa polynomien jakolasku. Tällöin rationaalifunktio saadaan muotoon

r(x) = p(x)-
q(x) = u(x) + v(x)-
q(x),

missä u(x) ja v(x) ovat polynomeja ja v(x) on alempaa astetta kuin jakaja q(x).

Jos alkuperäisen rationaalifunktion osoittaja on alempaa astetta kuin nimittäjä, on rationaalifunktio jo valmiiksi tällaisessa muodossa; tällöin siis u(x) = 0 kaikilla x.

  [#] funktio
[#] polynomi
[#] osoittaja
[#] nimittäjä
[#] supistaminen
[#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] asteluku
[#] jakolasku (polynomien)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12