[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Todennäköisyyslaskenta [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] joukko-oppi, [#] lukumäärän laskeminen, [#] funktiokäsite
KATSO MYÖS: [#] tilastomatematiikka, [#] todennäköisyysjakaumat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Ehdollinen todennäköisyys

Tiettyyn ilmiöön liittyvän todennäköisyysfunktion P määrittämisen ohjenuorana voidaan todennäköisyyden frekvenssitulkinnan mukaisesti pitää tilastollisia kokeita. Haluttaessa määrittää todennäköisyys tapahtumalle B, kun tapahtuma A on sattunut, on luonnollista suorittaa koesarja ja laskea tapaukset, joissa sattuu A ja joissa sattuu sekä A että B. Jos näiden lukumäärät ovat n(A) ja n(A /~\ B), todennäköisyyttä approksimoi suhde

n(A- /~\ -B)-
 n(A) = n(A-- /~\ -B)/N-
 n(A)/N,

missä N tarkoittaa sarjan kokeiden kokonaismäärää. Lausekkeen oikean puolen voidaan tulkita approksimoivan tapahtumien A /~\ B ja A todennäköisyyksien suhdetta P (A /~\ B)/P (A).

Ehdollinen todennäköisyys P (B|A) tapahtumalle B, kun tapahtuma A on sattunut, määritellään tämän johdosta asettamalla

P (B|A) = P(A /~\ B)
----------
 P (A).

Esimerkkinä olkoon seuraava:

Hyvin sekoitetusta korttipakasta vedetään peräkkäin kaksi korttia. Ensimmäinen osoittautuu ässäksi. Millä todennäköisyydellä toinenkin on ässä?

Kahden kortin variaatioita on 52 . 51 = 2652 kappaletta. On luonnollista pitää näitä yhtä todennäköisinä, jolloin jokaisen todennäköisyys on 1/2652. Tarkoittakoon A tapahtumaa ’ensimmäinen kortti on ässä, toinen mikä tahansa’ sekä B tapahtumaa ’toinen kortti on ässä, ensimmäinen mikä tahansa’. Tapahtumia A ja A /~\ B vastaavien korttiparien lukumäärät ovat 4 . 51 = 204 ja 4 . 3 = 12, jolloin vastaavat todennäköisyydet ovat

P (A) = 204 .  1
-----
2652 = 1
---
13 ja P (A /~\ B) = 12 .  1
-----
2652 = 1
----
221.

Kysytty ehdollinen todennäköisyys on tällöin

P (B|A) = P (A /~\ B)
----------
 P (A) = 13
----
221 = 1
---
17 ~~ 0.059.

  [#] funktio
[#] tilastotiede (matemaattinen)
[#] variaatio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12