[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Luku p [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Luvun p määritelmä

Luku p on minkä tahansa ympyrän kehän ja halkaisijan suhde. Kyseessä on irrationaaliluku, jonka 50 ensimmäistä desimaalia ilmenevät seuraavasta:

p = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511... .

p on transkendenttiluku, ts. se ei voi olla kokonaislukukertoimisen polynomiyhtälön juuri.

  [#] irrationaaliluku
[#] transkendenttiluku
[#] yhtälö (polynomi-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12