[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Reaaliluvut

 

[#] Reaalilukujoukko
[#] Luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut
[#] Irrationaaliluvut
[#] Desimaaliesitys
[#] Rationaali- ja irrationaalilukujen tiheys
[#] Algebralliset luvut ja transkendenttiluvut
[#] Reaaliluvun itseisarvo

Luku p

 

[#] Luvun p määritelmä
[#] Luvun p laskeminen alkeellisesti
[#] Sarjakehitelmiä luvulle p
[#] Luvun p historiaa

Neperin luku e

 

[#] Neperin luvun määritelmä
[#] Neperin luvun arvon laskeminen
[#] Neperin luvun historiaa

Summa ja tulo

 

[#] Laskulait
[#] Summamerkintä
[#] Tulomerkintä
[#] Summamerkinnällä laskeminen

Keskiarvo

 

[#] Aritmeettinen keskiarvo
[#] Geometrinen keskiarvo

Murtoluvut

 

[#] Murtoluvuilla laskeminen
[#] Esimerkki murtolukualgebrasta

Alkutekijät

 

[#] Alkuluvut
[#] Jaollisuussäännöt
[#] Suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen jaettava
[#] Salakirjoitus

Lukujärjestelmät

 

[#] Kymmenjärjestelmä
[#] Muut lukujärjestelmät
[#] Esimerkkejä lukujärjestelmistä

Kompleksiluvut

 

[#] Kompleksitaso
[#] Kompleksilukujen yhteen- ja vähennyslasku
[#] Kompleksilukujen kertolasku
[#] Liittoluku; kompleksilukujen jakolasku
[#] Kompleksiluvun napakulma
[#] Kiertotekijä; Eulerin kaava

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12