[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Luku p [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sarjakehitelmiä luvulle p

Myös sarjakehitelmistä voidaan laskea p:n likiarvoja. Ilman tarkempaa johtamista esitettäköön seuraavat:

p-
4 = sum oo 

 k=0   k
(--1)--
2k + 1  =  1 - 1-
3 + 1-
5 - 1-
7 + ... ,
-Vp ~ ---
2  3 = sum oo 

 k=0    k
--(--1)----
3k(2k + 1)  =  1 - 1-
9 + 1--
45 - -1--
189 + ... ,
 2
p--
 8 = sum oo 

 k=0----1----
(2k + 1)2  =  1 + 1-
9 + -1-
25 + 1--
49 + ... ,
 4
p--
96 = sum oo 

 k=0----1----
(2k + 1)4  =  1 + -1-
81 + -1--
625 + --1--
2401 + ... .

Näistä ensimmäinen on erittäin tehoton laskentamenettely: Sarjasta on otettava 40 miljardia termiä, jotta p saataisiin 10 desimaalin tarkkuudella. Toisesta sarjasta riittää samaan tarkkuuteen 20 termiä. Sarjojen suppenemisnopeuksissa voi siis olla merkittäviä eroja. Mikään eo. sarjoista ei anna kovin hyvää menetelmää p:n laskemiseen.

  [#] sarja
[#] termi
[#] suppeneminen (sarjan)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12