[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt --> Polynomiyhtälöt [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] yhtälöt, [#] polynomit, [#] juuret
KATSO MYÖS: [#] Newtonin iteraatio, [#] polynomien tekijöihin jako, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt

Polynomiyhtälöt jaotellaan polynomin asteluvun mukaan.

Ensimmäisen asteen polynomiyhtälö, lyhyemmin ensimmäisen asteen yhtälö on muotoa ax + b = 0, missä a/=0. Ratkaisuja on yksi: x = -b/a.

Toisen asteen yhtälö on muotoa ax2 + bx + c = 0, missä a/=0. Yhtälö ratkaistaan yleensä ulkoa opituilla ratkaisukaavoilla:

x =       V~ --------
-b-±---b2---4ac-
      2a.

Jos yhtälö jaetaan kertoimella a, se saa periaatteessa muodon x2 + px + q = 0. Ratkaisukaavat esitetään usein myös tätä tapausta varten:

x = -p-
2 ±  V~ --2----
  p---  q
   4.

Vastaten ratkaisukaavojen ±-merkkiä, juuria on yleensä kaksi. Näiden luonteen ratkaisee diskriminantti, so. neliöjuurimerkin alla oleva lauseke D = b2 - 4ac.

Jos yhtälö on reaalikertoiminen, saadaan seuraavat tapaukset: Jos D > 0, yhtälöllä on kaksi eri suurta reaalista juurta. Jos D = 0, sanotaan juurien yhtyvän, ts. on vain yksi reaalijuuri x = -b/(2a). Jos D < 0, juurina on kompleksinen liittolukupari. Toisen asteen yhtälö voi olla myös kompleksikertoiminen, so. kertoimet a, b ja c tai jotkut niistä voivat olla kompleksilukuja. Samat ratkaisukaavat ovat tällöinkin käytettävissä, mutta neliöjuurimerkin alle saadaan yleensä kompleksiluku ja juuren laskeminen edellyttää laajempaa perehtyneisyyttä kompleksilukuihin.

  [#] yhtälö
[#] polynomi
[#] asteluku
[#] neliöjuuri
[#] kompleksiluku
[#] liittoluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12