[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Sarjat [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] lukujonot, [#] lukujonon raja-arvo
KATSO MYÖS: [#] Neperin luku e, [#] luku p
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sarjan käsite ja suppeneminen

Olkoon annettuna äärettömän monen termin lukujono a1,  a2,  a3,  .... Kun jonon kaikki termit lasketaan yhteen, saadaan sarja

 sum  oo 

 k=1ak.

Termien indeksoinnin alkukohta voi olla muukin kuin 1.

Äärettömän monen termin yhteenlaskeminen on kuitenkin ongelmallista. Jotta operaatio saadaan täsmällisesti määritellyksi, on meneteltävä seuraavasti.

Muodostetaan sarjan osasummat, so. äärellisen monen termin summat, joihin otetaan termejä alusta lähtien jokin äärellinen määrä:

s1 = a1, s2 = a1 + a2, s3 = a1 + a2 + a3, s4 = a1 + a2 + a3 + a4,

jne. Yleisesti on n:s osasumma

sn =  sum n

k=1ak, n = 1, 2, 3, ... .

Osasummat s1,  s2,  s3,  ... muodostavat lukujonon. Jos tämä suppenee ja sen raja-arvo on s = limn--> oo sn, sanotaan, että sarja  sum 
 oo  k=1ak suppenee ja sen summa on s.

Jos sarja ei suppene, sen sanotaan hajaantuvan. Hajaantuvalla sarjalla siis jonon s1, s2, s3,  ... luvut joko heilahtelevat mitään arvoa lähestymättä tai karkaavat äärettömyyteen.

Jos sarja  sum 
 o o k=1ak suppenee, niin limk--> oo ak = 0, ts. suppenevalla sarjalla termit lähestyvät nollaa indeksin kasvaessa. Tämä nähdään helposti: Koska

an =  sum n

k=1ak - n sum -1

k=1ak = sn - sn-1,

on limn--> oo an = limn--> oo sn - limn--> oo sn-1 = s - s = 0.

Voisi luulla, että myös käänteinen olisi voimassa. Näin ei kuitenkaan ole. Vaikka olisikin limk--> oo ak = 0, sarja voi silti hajaantua. Esimerkki (harmoninen sarja) edempänä.

  [#] lukujono
[#] summa
[#] summamerkintä
[#] raja-arvo (lukujonon)
[#] harmoninen sarja

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12