[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Yhtälöt

 

[#] Yhtälö
[#] Yhtälöiden sieventäminen
[#] Eri tyyppisiä yhtälöitä

Polynomiyhtälöt

 

[#] Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt
[#] Korkeampien asteiden yhtälöt
[#] Algebran peruslause

Juuriyhtälöt

 

[#] Juuriyhtälön ratkaiseminen
[#] Esimerkki juuriyhtälön ratkaisusta

Itseisarvoyhtälöt

 

[#] Itseisarvoyhtälön ratkaiseminen
[#] Itseisarvoyhtälön ratkaiseminen: tapa 1
[#] Itseisarvoyhtälön ratkaiseminen: tapa 2
[#] Graafinen esitys itseisarvoyhtälön ratkaisemisessa

Transkendenttiyhtälöt

 

[#] Transkendenttiyhtälöt

Yhtälöryhmät

 

[#] Yhtälöryhmä
[#] Yhtälöryhmän ratkaiseminen
[#] Esimerkki 1 yhtälöryhmän ratkaisemisesta
[#] Esimerkki 2 yhtälöryhmän ratkaisemisesta
[#] Esimerkki 3 yhtälöryhmän ratkaisemisesta
[#] Esimerkki 4 yhtälöryhmän ratkaisemisesta

Epäyhtälöt

 

[#] Epäyhtälö
[#] Epäyhtälöiden ratkaiseminen
[#] Esimerkki 1 epäyhtälöistä
[#] Esimerkki 2 epäyhtälöistä
[#] Esimerkki 3 epäyhtälöistä
[#] Esimerkki 4 epäyhtälöistä
[#] Esimerkki 5 epäyhtälöistä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12