[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Tilastomatematiikka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] todennäköisyysjakaumat, [#] keskiarvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tilastodatan esittäminen

Esimerkkinä pylväs- ja piirakkadiagrammista olkoon Teknillisen korkeakoulun erään matematiikan peruskurssin arvosanajakauma. Pylväsdiagrammissa on vaaka-akselilla eri arvosanat (0 = hylätty, huonoin hyväksytty 1, paras 5); pystyakselilla ovat eri arvosanan saaneiden opiskelijoiden absoluuttiset määrät. Piirakkadiagrammista ilmenevät eri arvosanojen suhteelliset osuudet havainnollisesti.

Suomen väkilukudata muodostaa aikasarjan. Alla on väkiluvun kehitystä 1900-luvulla kuvaava funktio. Pystyakselilla on väkiluku miljoonina.

 

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12