[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Trigonometriset funktiot [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] trigonometrian kaavat, [#] kolmio, [#] kulma
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Trigonometristen funktioiden kuvaajat

Trigonometristen funktioiden kuvaajat näyttävät seuraavilta:

Sini ja kosini ovat määriteltyjä kaikilla argumentin x reaaliarvoilla. Muut funktiot ovat määriteltyjä muualla paitsi nimittäjän nollakohdissa. Funktioiden lähtöjoukot ovat siten seuraavat:

sin x, x  (- R; cos x, x  (- R;
    
tan x, x/=p
 2 + np; cot x, x/=np;
    
sec x, x/=p
2 + np; csc x, x/=np.

Funktioiden sini ja kosini arvot ovat välillä [-1, 1], tangentti ja kotangentti saavat kaikki reaaliarvot, sekantin ja kosekantin arvot ovat itseisarvoltaan > 1.

  [#] kuvaaja
[#] lähtöjoukko
[#] väli (reaaliakselin)
[#] itseisarvo (reaaliluvun)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12