[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Rationaalifunktiot

 

[#] Rationaalifunktion lauseke
[#] Asymptootit

Eksponenttifunktio

 

[#] Eksponenttifunktion määrittely ja perusominaisuudet
[#] Yleisen eksponenttifunktion lausuminen Neperin luvun avulla
[#] Eksponenttifunktio sovelluksissa

Logaritmifunktio

 

[#] Logaritmifunktion määrittely
[#] Logaritmin laskusäännöt
[#] Eksponentti- ja logaritmiyhtälöt
[#] Logaritmifunktion historiaa

Trigonometriset funktiot

 

[#] Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa
[#] Trigonometristen funktioiden tärkeät arvot
[#] Trigonometristen funktioiden yleinen määrittely
[#] Trigonomteristen funktioiden perusominaisuudet
[#] Trigonometristen funktioiden merkkikaaviot
[#] Trigonometristen funktioiden kuvaajat
[#] Trigonometristen funktioiden historiaa

Trigonometrian kaavat

 

[#] Ulkoa muistettavat peruskaavat
[#] Helposti johdettavat kaavat
[#] Trigonometristen funktioiden lausuminen toistensa avulla
[#] Trigonometriset yhtälöt
[#] Esimerkki 1 trigonometrisesta yhtälöstä
[#] Esimerkki 2 trigonometrisesta yhtälöstä

Arcus-funktiot

 

[#] Arcus-funktioiden määritelmät
[#] Arcus-funktioiden kuvaajat; päähaarat ja sivuhaarat
[#] Arcus-funktioita koskevia kaavoja

Hyperbelifunktiot

 

[#] Hyperbelifunktioiden määrittely
[#] Ketjukäyrä ja katenoidi
[#] Hyperbelifunktiot ja trigonometriset funktiot
[#] Hyperboliset kaavat

Area-funktiot

 

[#] Area-funktioiden määritelmät
[#] Area-funktioiden kuvaajat
[#] Area-funktioiden lausuminen logaritmin avulla

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12